Standard vilkår for Alina Pettersen Foto - Kommersiell

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og bedriftskunde og gjelder der ikke annet er avtalt.

2.Leveranse

Bilder leveres som standard i høyoppløselig .JPG format. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen. RAW filene leveres normalt ikke til kunden, men det kan avtales særskilt.

Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotografen innen rimelig tid.

Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene brukes eller ikke.

3.Tillatelser

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelsen av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

4.Manglende oppmøte og forsinkelser

Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i henhold til avtalen, med mindre noe annet er avtalt.

Unødig forsinkelser fra kunden faktureres per medgått time.

5.Refunderbare utgifter

Dersom det avtales at Alina Pettersen Foto skal foreta reiser skal dette godtgjøres etter regning. Det gjelder reiseutgifter, oppholdskostnader og diett. Reiser skal godkjennes av kunde på forhånd.

Enhver tjeneste i tillegg til det omfang som er spesifisert i oppdragsavtalen og som skriftlig bestilles av kunden, vil bli godtgjort etter netto dokumenterte kostnader.

6.Rettigheter

Alle bilder levert av Alina Pettersen Foto er underlagt «lov om opphavsrett til åndsverk mv.» (åndsverkloven).

Kunden får som standard ikke-eksklusiv bruksrett. Det betyr at kunden fritt kan publisere bilder internt i bedriften, på sosiale media (Facebook, Instagram mm.), egne nettsider og egen markedsføring.

Alina Pettersen Foto har de kommersielle rettighetene til bildene. Kunden kan IKKE videreselge, gi bort eller låne bort bilder til andre der Fotografen har en kommersiell interesse.

Alina Pettersen Foto har opphavsrett til bildene. Bildene representerer det ferdige produkt fra Alina Pettersen Foto. Kunden kan ikke selv redigere eller endre bilder uten skriftlig samtykke fra Alina Pettersen Foto. Med redigering menes fargekorrigering, beskjæring, legge til filtre (f.eks. Snapchat) eller lignende. Dersom kunden etter leveransen finner bilder som ønskes endret, skal kunden ta kontakt med Alina Pettersen Foto for avklaring og assistanse.

7.Kreditering

Ved publisering av bilder i f.eks. Aviser, Magasiner, Facebook, Instagram og andre sosiale medier, skal fotografen navngis der det er mulig, jamfør åndsverkloven §5. På Facebook kan en tagge @Alina Pettersen Foto, på Instagram kan en tagge @alina.pettersen.foto. Alle andre publiseringer «Foto: Alina Petteresen Foto»

8.Demobilder

I noen tilfeller vil du som kunde mota demobilder, slik at du kan velge hvilke bilder du liker best og velge hvilke bilder som skal redigeres. Demobilder vil ha vannmerke og være i redusert oppløsning. Demobilder er ment som et hjelpemiddel og representerer derfor ikke fotografens endelige arbeid. Demobilder skal derfor ikke publiseres og slettes etter bruk.

9.Promotering av Fotografen

Kunden gir Alina Pettersen Foto rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, fotokonkurranser, utstillinger o.l., jamfør åndsverkloven §104d og §105. Dersom dette ikke er ønskelig må kunden gi skriftlig beskjed ved inngåelse av avtale, da prisen på tjenesten vil endres.

10.Tvister og Forsikring

Dersom det oppstår tvister, skal partene først forsøke å løse disse i minnelighet.

 

Skulle uhellet være ute, er Alina Pettersen Foto er forsikret i if med følgende dekninger:

Bedriftsansvar for fotografvirksomhet – Forsikringssum 10.000.000,-

Profesjonsansvar for fotografvirksomhet – Forsikringssum 2.000.000,-

Sist oppdatert: 26/01-2021

 

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: post@alinapettersen.no

Org. Nr. 919173750 MVA