Alina Pettersen Foto personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Alina Pettersen Foto samler inn og bruker personopplysninger.

Alina Pettersen Foto, ved Alina Pettersen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan personopplysninger behandles (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på virksomhetens internettside alinapettersen.wixsite.com/alinapettersenfoto

Alina Pettersen har det daglige ansvaret for Alina Pettersen Fotos behandlinger av personopplysninger på http://alinapettersen.wixsite.com/alinapettersenfoto og https://www.alinapettersen.com

Opplysninger som eventuelt samles inn i forbindelse med drift og statistikk av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren Wix.com, Inc. Alina Pettersen Foto har ikke tilgang til opplysningene som samles inn. Kommentarer som legges inn på nettsiden skjer via Facebook Comments Plugin og er frivillig. For statistikk av nettsted anvendes Google Analytics. Ingen av disse data lagres hos Alina Pettersen Foto. Data av relevans for virksomheten kopieres over til andre systemer (Se E-post, brev, telefon og annen kommunikasjon)

Nettstedleverandørens personvernerklæring finnes her: https://no.wix.com/about/privacy og Google Analyticts personvernerklæring finnes her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

E-post, brev, telefon og annen kommunikasjon

Alina Pettersen Foto benytter e-post, brev, telefon og sosiale medier (blant annet Facebook) som en del av det daglige arbeidet for å kommunisere med kunder. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler, e-postutveksling og sosiale medier som skjer som en del av saksbehandling loggføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet under «Saksbehandling og arkiv».

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) finnes som en oversikt over de siste anropene på telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som loggføres.

 

Saksbehandling og arkiv

Alina Pettersen Foto behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, bokføringsloven, bokføringsforskriften, avtaleloven, åndsverkloven, offentlighetslov og arkivlov.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen og er relevant for kundebehandlingen.

Når du melder deg på kurs og workshop, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift. Spesielt for reiser i land som krever visum kan Alina Pettersen Foto assistere med hjelp til visumsøknad. I forbindelse med dette er det nødvendig å innhente informasjon for utfyllelse av visumsøknad. Dette avklares særskilt med hver enkelt kunde som også må avgi en fullmakt for at Alina Pettersen Foto kan levere/behandle visumsøknaden til det respektive lands konsulat.

Bilder og annet produsert digitalt arbeid lagres lokalt på egen server med backup til skyløsning.

Når ferdig produserte bilder leveres til kunden skjer dette gjennom skyløsningen, der kunden får en link (URL) til sitt innhold. Kunden må laste ned sitt innhold raskest mulig ettersom linken er tilgjengelig i 30 dager.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Alina Pettersen Foto har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Alina Pettersen Fotos systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Alina Pettersen Foto ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@alinapettersen.no

Telefon: +47 41028985

Postadresse: Eikjehammervegen 23, 5533 Haugesund