Standard vilkår for Alina Pettersen Foto - Privat

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og privatkunde og gjelder der ikke annet er avtalt. For større fotooppdrag og modelloppdrag benyttes egne avtaler.

 
2.Leveranse

Bilder leveres i høyoppløselig .JPG format, kun til privat bruk. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen. RAW filene leveres ikke til kunden. Kunden kan selv bestille fotoprodukt hos andre leverandører, men Alina Pettersen Foto tar da ikke ansvar for det endelige produkt. For best resultat på produktene anbefales det å bestille produkter hos Alina Pettersen Foto, som har avtaler med kvalitetsleverandører.

 
3.Tillatelser

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelsen av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

 
4.Rettigheter

Alle bilder levert av Alina Pettersen Foto er underlagt «lov om opphavsrett til åndsverk mv.» (åndsverkloven).

Kunden får private rettigheter til leverte bilder. Det betyr at kunden fritt kan publisere bilder på egne private sosiale media (Facebook, Instagram mm.) og nettsider (Forutsetter kreditering av fotografen). Kunden kan dele bilder med familie og venner samt bestille fotoprodukter på egenhånd (Print, Fotobøker, julekort, forstørrelser på plater for oppheng på vegg mm.).

Alina Pettersen Foto har de kommersielle rettighetene til bildene. Det betyr at kunden ikke kan bruke bilder i kommersiell sammenheng uten skriftlig samtykke fra Alina Pettersen Foto. Med kommersiell bruk menes salg av bilder og bruk av bilder i markedsføringssammenheng.

Alina Pettersen Foto har opphavsrett til bildene. Bildene representerer det ferdige produkt fra Alina Pettersen Foto. Kunden kan ikke selv redigere eller endre bilder uten skriftlig samtykke fra Alina Pettersen Foto. Med redigering menes fargekorrigering, beskjæring, legge til filtre (f.eks. Snapchat) eller lignende. Dersom kunden etter leveransen finner bilder som ønskes endret, skal kunden ta kontakt med Alina Pettersen Foto for avklaring og assistanse.

 
5.Kreditering

Ved publisering av bilder på f.eks. Facebook, Instagram og andre sosiale medier, skal fotografen navngis, jamfør åndsverkloven §5. På Facebook kan en tagge @Alina Pettersen Foto, på Instagram kan en tagge @alina.pettersen.foto.

 
6.Demobilder

I noen tilfeller vil du som kunde mota demobilder, slik at du kan velge hvilke bilder du liker best og velge hvilke bilder som skal redigeres. Demobilder vil ha vannmerke og være i redusert oppløsning. Demobilder er ment som et hjelpemiddel og representerer derfor ikke fotografens endelige arbeid. Demobilder skal derfor ikke publiseres på for eksempel Facebook, Instagram, hjemmeside eller andre media.

 
7.Promotering av Fotografen

Alina Pettersen Foto er stolt av sine bilder og vil gjerne bruke dem i sin markedsføring.

Kunden gir Alina Pettersen Foto rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, fotokonkurranser, utstillinger o.l., jamfør åndsverkloven §104d og §105. Dersom dette ikke er ønskelig må kunden gi skriftlig beskjed ved inngåelse av avtale, da prisen på tjenesten sannsynligvis vil endres.

Sist oppdatert: 10/01-2021

 

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: post@alinapettersen.no

Org. Nr. 919173750 MVA