Standard vilkår for Alina Pettersen Foto - Droneflyving

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og kunde og gjelder der ikke annet er avtalt. Vilkårene beskrevet her gjelder kun for Droneflyving og kommer i tillegg til vilkår for fotografering.

2.Leveranse

Alina Pettersen Foto har kompetansebevis for Droneflyving i åpen kategori A1/A2/A3 og bruker liten drone, mindre enn 250 gram. Dette grunnet risikovurdering ved å fly i tettbygde områder og nær utenforstående personer.

Største tillatte flyhøyde er 120meter og avstand fra droneoperatør til drone bør ikke overskride 200meter

3.Tillatelser

Å fly med drone krever i mange tilfeller tillatelser. Det er viktig at området der det skal flys med drone identifiseres på forhånd, slik at Alina Pettersen Foto har tid til å undersøke eventuelt nødvendig tillatelser.

 

Flyplass: Innenfor 5km radius og kontrollsone gir Tårnet tillatelse. Alina Pettersen Foto vil innhente klarering fra Tårnet. Sjekk gjerne området selv på www.IPPC.no.

Naturvernområde: I naturvernområde gir kommune og/eller Statsforvalter tillatelse. Se gjerne selv på www.naturbase.no og legg til laget naturvernområde.

Sensorforbudsområder: Fengsel, militære områder osv. Se gjerne selv på www.nsm.no.

4.Kundens ansvar

Utenom nærhet til Flyplasser er kunden ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelsen av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

Alina Pettersen Foto kan være behjelpelig med å innhente tillatelser. Det skal da spesifiseres.

5.Forbehold

Vær: Droneflyving kan ikke utføres når der regner, sludder eller snør. Vindbegrensning er max. 15m/s.

Fugler: I område med mye fugler kan det ikke flys. Eks.: Nysgjerrige måker kan bli nærgående og utgjøre en risiko.

Det tas forbehold om lokale faktorer som kan påvirke flyvningen og Alina Pettersen Foto ikke kunne visst om før vi ankommer sted der droneflyvning skal foregå.

Manglende og eller stans i klarering fra tårn ved flyving i flyplassers kontrollsone.

Ved droneflyvning fra båt/skip der dronens failsafe GPS posisjon ikke er på fastland, skal dette avklares særskilt og kunden skal opplyse Alina Pettersen Foto i god tid.

For slike oppdrag er risiko for å miste dronen førhøyet og prisen på oppdraget blir deretter.

6.Venting

Det kan ofte oppstå behov for venting ved droneflyving. Eksempelvis klarering fra flyplass, utenforstående personer i området, fugler, kunde er ikke klar, vær eller at solen er bak en sky. Disse er utenfor Alina Pettersen Foto sin kontroll.

Ventetid utover 30 minutter faktureres ekstra. (Gjelder per påbegynte 30minutt)

7.Utsatt flyving

Skulle forholdene føre til at oppdraget ikke kan gjennomføres som planlagt, gjelder følgende:

Der Droneflyving er et eget oppdrag: Når Alina Pettersen Foto har påbegynt reise til oppdragssted og flyvning må utsettes: faktureres oppmøtepris og evt. refunderbare utgifter (reise). For oppdrag der Alina Pettersen Foto ikke har påbegynt reise til oppdragssted: Ny dato avtales for droneflyving, eventuelt avlyses droneoppdraget dersom det ikke kan flyttes. Forskyving av flyvningen koster ikke ekstra.

Der Droneflyving er en del av en større pakke: Dersom flyvning må utsettes trekkes prisen for selve droneflyving fra totalprisen på oppdraget. Ofte er prisen for dronefoto i slike pakker lave og avhengig av omfang. Droneflyvning alene kan derfor ikke utsettes til en annen dag til samme pakkepris. Alina Pettersen Foto og kunde plikter å informere hverandre i god tid før oppdragstidspunkt om det blir klart at flyvning ikke kan gjennomføres.

10.Tvister og Forsikring

Dersom det oppstår tvister, skal partene først forsøke å løse disse i minnelighet.

 

Skulle uhellet være ute, er Alina Pettersen Foto ansvarsforsikret for Droneoperasjoner i henhold til EC 785/2004:

STARR Europe Insurance Limited, telefon 91697626

Sist oppdatert: 01/05-2021

 

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: post@alinapettersen.no

Org. Nr. 919173750 MVA