Vilkår for Kurs hos Alina Pettersen Foto

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og kursdeltaker.

 

2.Leveranse

Kurs leveres som beskrevet i kursbeskrivelsen.

 

3.Modeller

For kurs der Alina Pettersen Foto stiller med modeller skal det signeres en modellavtale for hver kursdeltaker og modell. Vanlig praksis er at modellen skal motta 3 bilder til privat bruk og egen markedsføring. Dette er en avtale mellom kursdeltaker og modell der Alina Pettersen Foto ikke er part.

 

4.Kansellering

Ved for få påmeldte deltakere eller uforutsette hendelser forbeholder Alina Pettersen Foto seg retten til å kansellere oppsatte kurs. Eventuell innbetalt kursavgift vil bli refundert 100%.

 

5.Avbestilling

Dersom du som kursdeltaker ønsker å avbestille gjelder følgende:

Ved avbestilling innen 1 måned før kursstart refunderes hele kursavgiften.

Ved avbestilling innen 14 dager før kursstart refunderes 50% kursavgift.

Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart refunderes ikke kursavgift.

**Dersom kurset allikevel blir fullbooket vil du få refundert 100% kursavgift.

Disse avbestillingsreglene er for å dekke utgifter Alina Pettersen Foto har til Modeller, catering mm.

 

6.Angrerett

Kurs hos Alina Pettersen Foto har ikke angrerett etter Angrerettloven (Angretettloven §22m).

Sist oppdatert: 08/08-2019

 

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: alina.pettersen@haugnett.no

Org. Nr. 919173750 MVA