top of page

 

 

Vilkår

Standard vilkår

Under ser du Alina Pettersen Fotos Standerd vilkår.

Standard vilkår for private

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og privatkunde og gjelder der ikke annet er avtalt. For større fotooppdrag og modelloppdrag benyttes egne avtaler.


2.Leveranse og Rettigheter

Fotografering inkluderer planlegging, forberedelse, selve fotograferingen, redigering av bilder og visningstime. Bildeprodukter eller Digitale filer inngår ikke i fotografering uten at dette er eksplisitt uttrykt.


Alle bilder levert av Alina Pettersen Foto er underlagt «lov om opphavsrett til åndsverk mv.» (åndsverkloven).


Der hvor kunden kjøper Digital Filer deles de inn i to kategorier: For sosiale medier og høyoppløselig.


Filer for sosiale medier er typisk 2MB i størrelse passer for bruk i sosiale medier. Kunden får private rettigheter til leverte bilder. Det betyr at kunden fritt kan publisere bilder på egne private sosiale media (Facebook, Instagram mm.) og nettsider (Forutsetter kreditering av fotografen). Det følger ikke med rettighet til å bestille fotoprodukter hos andre leverandører og filene er heller ikke egnet for det.


Høyoppløselige bilder er filer i full oppløsning. Her følger det også med rettighet til å bestille fotoprodukter hos andre leverandører (Print, Fotobøker, julekort, forstørrelser på plater for oppheng på vegg mm.). Merk at Alina Pettersen Foto ikke tar ansvar for kvalitet på sluttproduktet dersom det bestilles hos andre leverandører.


Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen. RAW filene leveres ikke til kunden.


Alina Pettersen Foto har de kommersielle rettighetene til bildene. Det betyr at kunden ikke kan bruke bilder i kommersiell sammenheng uten skriftlig samtykke fra Alina Pettersen Foto. Med kommersiell bruk menes salg av bilder og bruk av bilder i markedsføringssammenheng.


Alina Pettersen Foto har opphavsrett til bildene. Bildene representerer det ferdige produkt fra Alina Pettersen Foto. Kunden kan ikke selv redigere eller endre bilder uten skriftlig samtykke fra Alina Pettersen Foto. Med redigering menes fargekorrigering, beskjæring, legge til filtre (f.eks. Snapchat) eller lignende. Dersom kunden etter leveransen finner bilder som ønskes endret, skal kunden ta kontakt med Alina Pettersen Foto for avklaring og assistanse.


3.Tillatelser

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelsen av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.


4.Kreditering

Ved publisering av bilder på f.eks. Facebook, Instagram og andre sosiale medier, skal fotografen navngis, jamfør åndsverkloven §5. På Facebook kan en tagge @Alina Pettersen Foto, på Instagram kan en tagge @alina.pettersen.foto.


5.Demobilder

I noen tilfeller vil du som kunde mota demobilder, slik at du kan velge hvilke bilder du liker best og velge hvilke bilder som skal redigeres. Demobilder vil ha vannmerke og være i redusert oppløsning. Demobilder er ment som et hjelpemiddel og representerer derfor ikke fotografens endelige arbeid. Demobilder skal derfor ikke publiseres på for eksempel Facebook, Instagram, hjemmeside eller andre media.


6.Promotering av Fotografen

Alina Pettersen Foto er stolt av sine bilder og vil gjerne bruke dem i sin markedsføring.

Kunden gir Alina Pettersen Foto rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, fotokonkurranser, utstillinger o.l., jamfør åndsverkloven §104d og §105. Dersom dette ikke er ønskelig må kunden gi skriftlig beskjed ved inngåelse av avtale, da prisen på tjenesten sannsynligvis vil endres.


7.Tvister

Dersom det oppstår tvister, skal partene først forsøke å løse disse i minnelighet.Sist oppdatert: 13/10-2022

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: post@alinapettersen.no

Org. Nr. 919173750 MVA

Standard vilkår for bedrifter

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og bedriftskunde og gjelder der ikke annet er avtalt.


2.Leveranse

Bilder leveres som standard i høyoppløselig .JPG format. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen. RAW filene leveres normalt ikke til kunden, men det kan avtales særskilt.

Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotografen innen rimelig tid.

Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene brukes eller ikke.


3.Tillatelser

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelsen av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.


4.Manglende oppmøte og forsinkelser

Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i henhold til avtalen, med mindre noe annet er avtalt.

Unødig forsinkelser fra kunden faktureres per medgått time.


5.Refunderbare utgifter

Dersom det avtales at Alina Pettersen Foto skal foreta reiser skal dette godtgjøres etter regning. Det gjelder reiseutgifter, oppholdskostnader og diett. Reiser skal godkjennes av kunde på forhånd.

Enhver tjeneste i tillegg til det omfang som er spesifisert i oppdragsavtalen og som skriftlig bestilles av kunden, vil bli godtgjort etter netto dokumenterte kostnader.


6.Rettigheter

Alle bilder levert av Alina Pettersen Foto er underlagt «lov om opphavsrett til åndsverk mv.» (åndsverkloven).

Kunden får som standard ikke-eksklusiv bruksrett. Det betyr at kunden fritt kan publisere bilder internt i bedriften, på sosiale media (Facebook, Instagram mm.), egne nettsider og egen markedsføring.

Alina Pettersen Foto har de kommersielle rettighetene til bildene. Kunden kan IKKE videreselge, gi bort eller låne bort bilder til andre der Fotografen har en kommersiell interesse.

Alina Pettersen Foto har opphavsrett til bildene. Bildene representerer det ferdige produkt fra Alina Pettersen Foto. Kunden kan ikke selv redigere eller endre bilder uten skriftlig samtykke fra Alina Pettersen Foto. Med redigering menes fargekorrigering, beskjæring, legge til filtre (f.eks. Snapchat) eller lignende. Dersom kunden etter leveransen finner bilder som ønskes endret, skal kunden ta kontakt med Alina Pettersen Foto for avklaring og assistanse.


7.Kreditering

Ved publisering av bilder i f.eks. Aviser, Magasiner, Facebook, Instagram og andre sosiale medier, skal fotografen navngis der det er mulig, jamfør åndsverkloven §5. På Facebook kan en tagge @Alina Pettersen Foto, på Instagram kan en tagge @alina.pettersen.foto. Alle andre publiseringer «Foto: Alina Petteresen Foto»


8.Demobilder

I noen tilfeller vil du som kunde mota demobilder, slik at du kan velge hvilke bilder du liker best og velge hvilke bilder som skal redigeres. Demobilder vil ha vannmerke og være i redusert oppløsning. Demobilder er ment som et hjelpemiddel og representerer derfor ikke fotografens endelige arbeid. Demobilder skal derfor ikke publiseres og slettes etter bruk.


9.Promotering av Fotografen

Kunden gir Alina Pettersen Foto rett til å bruke bildene i sin markedsføring. Det vil si promotering på egne nettsider, sosiale medier, fotokonkurranser, utstillinger o.l., jamfør åndsverkloven §104d og §105. Dersom dette ikke er ønskelig må kunden gi skriftlig beskjed ved inngåelse av avtale, da prisen på tjenesten vil endres.


10.Tvister og Forsikring

Dersom det oppstår tvister, skal partene først forsøke å løse disse i minnelighet.

Skulle uhellet være ute, er Alina Pettersen Foto er forsikret i if med følgende dekninger:

Bedriftsansvar for fotografvirksomhet – Forsikringssum 10.000.000,-

Profesjonsansvar for fotografvirksomhet – Forsikringssum 2.000.000,-


Sist oppdatert: 26/01-2021

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: post@alinapettersen.no

Org. Nr. 919173750 MVA

Standard vilkår for drone

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og kunde og gjelder der ikke annet er avtalt. Vilkårene beskrevet her gjelder kun for Droneflyving og kommer i tillegg til vilkår for fotografering.


2.Leveranse

Alina Pettersen Foto har kompetansebevis for Droneflyving i åpen kategori A1/A2/A3 og bruker liten drone, mindre enn 250 gram. Dette grunnet risikovurdering ved å fly i tettbygde områder og nær utenforstående personer.

Største tillatte flyhøyde er 120meter og avstand fra droneoperatør til drone bør ikke overskride 200meter


3.Tillatelser

Å fly med drone krever i mange tilfeller tillatelser. Det er viktig at området der det skal flys med drone identifiseres på forhånd, slik at Alina Pettersen Foto har tid til å undersøke eventuelt nødvendig tillatelser.

Flyplass: Innenfor 5km radius og kontrollsone gir Tårnet tillatelse. Alina Pettersen Foto vil innhente klarering fra Tårnet. Sjekk gjerne området selv på www.IPPC.no.


Naturvernområde: I naturvernområde gir kommune og/eller Statsforvalter tillatelse. Se gjerne selv på www.naturbase.no og legg til laget naturvernområde.


Sensorforbudsområder: Fengsel, militære områder osv. Se gjerne selv på www.nsm.no.


4.Kundens ansvar

Utenom nærhet til Flyplasser er kunden ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelsen av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

Alina Pettersen Foto kan være behjelpelig med å innhente tillatelser. Det skal da spesifiseres.


5.Forbehold

Vær: Droneflyving kan ikke utføres når der regner, sludder eller snør. Vindbegrensning er max. 15m/s.

Fugler: I område med mye fugler kan det ikke flys. Eks.: Nysgjerrige måker kan bli nærgående og utgjøre en risiko.

Det tas forbehold om lokale faktorer som kan påvirke flyvningen og Alina Pettersen Foto ikke kunne visst om før vi ankommer sted der droneflyvning skal foregå.

Manglende og eller stans i klarering fra tårn ved flyving i flyplassers kontrollsone.


Ved droneflyvning fra båt/skip der dronens failsafe GPS posisjon ikke er på fastland, skal dette avklares særskilt og kunden skal opplyse Alina Pettersen Foto i god tid.

For slike oppdrag er risiko for å miste dronen førhøyet og prisen på oppdraget blir deretter.


6.Venting

Det kan ofte oppstå behov for venting ved droneflyving. Eksempelvis klarering fra flyplass, utenforstående personer i området, fugler, kunde er ikke klar, vær eller at solen er bak en sky. Disse er utenfor Alina Pettersen Foto sin kontroll.

Ventetid utover 30 minutter faktureres ekstra. (Gjelder per påbegynte 30minutt)


7.Utsatt flyving

Skulle forholdene føre til at oppdraget ikke kan gjennomføres som planlagt, gjelder følgende:


Der Droneflyving er et eget oppdrag: Når Alina Pettersen Foto har påbegynt reise til oppdragssted og flyvning må utsettes: faktureres oppmøtepris og evt. refunderbare utgifter (reise). For oppdrag der Alina Pettersen Foto ikke har påbegynt reise til oppdragssted: Ny dato avtales for droneflyving, eventuelt avlyses droneoppdraget dersom det ikke kan flyttes. Forskyving av flyvningen koster ikke ekstra.


Der Droneflyving er en del av en større pakke: Dersom flyvning må utsettes trekkes prisen for selve droneflyving fra totalprisen på oppdraget. Ofte er prisen for dronefoto i slike pakker lave og avhengig av omfang. Droneflyvning alene kan derfor ikke utsettes til en annen dag til samme pakkepris. Alina Pettersen Foto og kunde plikter å informere hverandre i god tid før oppdragstidspunkt om det blir klart at flyvning ikke kan gjennomføres.


10.Tvister og Forsikring

Dersom det oppstår tvister, skal partene først forsøke å løse disse i minnelighet.

Skulle uhellet være ute, er Alina Pettersen Foto ansvarsforsikret for Droneoperasjoner i henhold til EC 785/2004:

STARR Europe Insurance Limited, telefon 91697626Sist oppdatert: 01/05-2021

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: post@alinapettersen.no

Org. Nr. 919173750 MVA

Standard vilkår for kurs

1.Gyldighet

Disse vilkår regulerer forholdet mellom Alina Pettersen Foto og kursdeltaker.


2.Leveranse

Kurs leveres som beskrevet i kursbeskrivelsen.


3.Modeller

For kurs der Alina Pettersen Foto stiller med modeller skal det signeres en modellavtale for hver kursdeltaker og modell. Vanlig praksis er at modellen skal motta 3 bilder til privat bruk og egen markedsføring. Dette er en avtale mellom kursdeltaker og modell der Alina Pettersen Foto ikke er part.


4.Kansellering

Ved for få påmeldte deltakere eller uforutsette hendelser forbeholder Alina Pettersen Foto seg retten til å kansellere oppsatte kurs. Eventuell innbetalt kursavgift vil bli refundert 100%.


5.Avbestilling

Dersom du som kursdeltaker ønsker å avbestille gjelder følgende:


Ved avbestilling innen 1 måned før kursstart refunderes hele kursavgiften.

Ved avbestilling innen 14 dager før kursstart refunderes 50% kursavgift.

Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart refunderes ikke kursavgift.


**Dersom kurset allikevel blir fullbooket vil du få refundert 100% kursavgift.

Disse avbestillingsreglene er for å dekke utgifter Alina Pettersen Foto har til Modeller, catering mm.


6.Angrerett

Kurs hos Alina Pettersen Foto har ikke angrerett etter Angrerettloven (Angretettloven §22m).Sist oppdatert: 08/08-2019

Alina Pettersen Foto

Eikjehammervegen 23

5533 Haugesund

Tlf. 41028985

E-Post: alina.pettersen@haugnett.no

Org. Nr. 919173750 MVA

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Alina Pettersen Foto samler inn og bruker personopplysninger.


Alina Pettersen Foto, ved Alina Pettersen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan personopplysninger behandles (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på virksomhetens internettside alinapettersen.wixsite.com/alinapettersenfoto

Alina Pettersen har det daglige ansvaret for Alina Pettersen Fotos behandlinger av personopplysninger på http://alinapettersen.wixsite.com/alinapettersenfoto og https://www.alinapettersen.com.


Opplysninger som eventuelt samles inn i forbindelse med drift og statistikk av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren Wix.com, Inc. Alina Pettersen Foto har ikke tilgang til opplysningene som samles inn. Kommentarer som legges inn på nettsiden skjer via Facebook Comments Plugin og er frivillig. For statistikk av nettsted anvendes Google Analytics. Ingen av disse data lagres hos Alina Pettersen Foto. Data av relevans for virksomheten kopieres over til andre systemer (Se E-post, brev, telefon og annen kommunikasjon)

Nettstedleverandørens personvernerklæring finnes her: https://no.wix.com/about/privacy og Google Analyticts personvernerklæring finnes her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no


E-post, brev, telefon og annen kommunikasjon

Alina Pettersen Foto benytter e-post, brev, telefon og sosiale medier (blant annet Facebook) som en del av det daglige arbeidet for å kommunisere med kunder. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler, e-postutveksling og sosiale medier som skjer som en del av saksbehandling loggføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet under «Saksbehandling og arkiv».

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) finnes som en oversikt over de siste anropene på telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som loggføres.

Saksbehandling og arkiv

Alina Pettersen Foto behandler personopplysninger for å oppfylle lovpålagte oppgaver etter bl.a. personopplysningslov, bokføringsloven, bokføringsforskriften, avtaleloven, åndsverkloven, offentlighetslov og arkivlov.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen og er relevant for kundebehandlingen.

Når du melder deg på kurs og workshop, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift. Spesielt for reiser i land som krever visum kan Alina Pettersen Foto assistere med hjelp til visumsøknad. I forbindelse med dette er det nødvendig å innhente informasjon for utfyllelse av visumsøknad. Dette avklares særskilt med hver enkelt kunde som også må avgi en fullmakt for at Alina Pettersen Foto kan levere/behandle visumsøknaden til det respektive lands konsulat.

Bilder og annet produsert digitalt arbeid lagres lokalt på egen server med backup til skyløsning.

Når ferdig produserte bilder leveres til kunden skjer dette gjennom skyløsningen, der kunden får en link (URL) til sitt innhold. Kunden må laste ned sitt innhold raskest mulig ettersom linken er tilgjengelig i 30 dager.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Alina Pettersen Foto har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Alina Pettersen Fotos systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Alina Pettersen Foto ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


Kontaktinformasjon

E-post: post@alinapettersen.no

Telefon: +47 41028985

Postadresse: Eikjehammervegen 23,

5533 Haugesund

bottom of page